GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68085
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Pålerud
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lite massetak i sandig grusig morene. Haug/ryggformet terreng. Massene brukes til skogsbilveier.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse