GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68219
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Flissæterkoia
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av 2 eskerrygger og 4 deler av en glasifluvial dalfylling (terrasser). Områdene mellom inneholder også glasifluvialt materiale, men her er grunnforholdene usikre (bl.a. fjellblotninger). Den største eskeren i nordvest er ca. 400 m lang, 70-80 m bred og ca. 8 m høy. Overflata er svært stein- og blokkholdig, og hele området som inngår i forekomsten preges av ablasjonsmorene. Kornfordeling i eskeren for øvrig er vanskelig å anslå pga. mye nedrast materiale. Men i et lite snitt ses en grusig og steinholdig sand. I den mindre eskeren er materialet noe mer finkornet.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse