GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68223
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Lindbergsvegen
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er 1-2 rygger nedover dalsida vest for Flisaelva. Ryggene er forholdsvis godt markerte. Overflata er ujevn med mye blokk. Maksimum høyde er ca. 4-5 m, lengde 100-150 m. I snittene ser en at materialet er en dårlig sortert glasifluvial avsetning. En ser enkelte linser med sortert sand, mens det andre steder er mer morenelignende materiale med kantet stein. Avsetningen kan muligens være en sprekkefylling, evt. en esker. Punktforekomst - breelvmateriale.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse