GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68235
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kynneggen
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består hovedsakelig av 3-4 kjempestore eskerrygger ved utløpet av Kynna ut i Flisa. Den største ryggen, "Kynnegg-eggen", er ca. 1800 m lang, maksimalt 200 m bred og maksimalt 50 m høy. I forekomsten er også flere mindre rygger og terrasseflater ned mot Flisa-elva. Det er verd å merke seg at kornstørrelsesfordelingen varierer mye. Store deler av forekomsten er vernet.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse