GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68241
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsheim
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten haug hvor de øverste 1.5-2 m er grusig sand. De underliggende massene er finsand. Punktforekomst - breelvmateriale.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse