GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68247
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Flisbrua
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av flere rygger og hauger med glasifluvialt materiale på østsiden av Flisa-elva ved Øvre Flisbrua. Generelt finner en en ca. 2-3 m grov (sand, grus og stein) enhet øverst, mens massene under er mer finkornet (finsand).


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse