GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68249
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Fløyta
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består hovedsakelig av store, markerte eskerrygger på vestsida av Flisa-elva. Til sammen strekker eskerene seg over ca. 4-5 km. De har en maksimal høyde på ca. 10-12 m og en bredde på ca. 150-200 m. Verning bør vurderes. I forekomsten inngår også noen glasifluviale terrasser (elvesletter) mellom eskerene og Flisa-elva. Vest for eskerene er det forholdsvis store områder med finsand. Disse områdene inngår ikke i forekomsten.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse