GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68253
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tyskeberget
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av flere rygger og hauger med breelvmateriale. Disse er ikke sammenhengende, men hver for seg for små til å utgjøre en forekomst. Noen av ryggene f.eks. massetak nr. 3 inneholder forholdsvis godt sortert materiale, mens andre f.eks. massetak nr. 1 inneholder forholdsvis dårlig sortert materiale (morenelignende).


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse