GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68259
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tapio
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av flere mindre hauger og rygger med glasifluvialt materiale. Bare den største med massetaket synes å inneholde noe grus og stein. De minste haugene består hovedsakelig av finsand. Forekomsten er derfor avmerket kun som et punkt.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse