GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68275
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hof
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av flere hauger og rygger. Noen av dem består hovedsakelig av sand, men har et topplag av mektighet fra 0.2-2.5 m med steinholdig og grusig sand. Mektigheten og utbredelsen av dette grove topplaget er usikker (massetak nr. 1). Andre hauger (massetak nr. 2) består av morenemateriale og svært dårlig sortert breelvmateriale.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse