GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68291
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kynna 2
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en rekke markerte eskere på begge sider av Kynna-dalen, samt noen forholdsvis store sandmoer (terrasser) på begge sider av eskersystemet i den nordlige delen av forekomsten. I den sydlige delen finnes ikke disse sandmoene og forekomstene. Inneholder bare eskere. Materialet i sandmoene er ensgradert sand mens i eskerene hovedsakelig grusig sand. Pga. dette ensgraderte materialet regnes forekomsten derfor ikke å ha noen stor byggeteknisk verdi.. Som det går fram av massetaksbeskrivelsen er det en trend at massene blir noe grovere jo lengre syd en kommer.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse