GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68297
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Gammelsetra
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består dels av en glasifluvial avsetning og dels morene. De ligger begge under 0.5-1.0 m marin sand og er derved meget vanskelig å avgrense. Den er avmerket som en punktforekomst.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse