GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68303
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skillebekk
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av ei glasifluvial vifte, trolig avsatt fra Trangen i øst. Avsetningen som ligger under marin grense er dekket av 0.5-2 m med marin finsand. En lokal gårdbruker fortalte at det var påvist grus også under de marine avsetningene nærmere Flisa-elva. Dette kunne enkelte steder ses i elveskjæringene. Disse forekomstene er imidlertid vanskelige å avgrense og bare den øverste vifta er her avmerket. Det er her stor konflikt mellom grusressurs og dyrkningsarealer da de marine avsetningene ovver grusen dyrkes opp. Dette har vært diskutert både i kommune og stat, og grusuttaket er foreløpig stoppet.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse