GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68315
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Branterud
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en breelvavsetning på sørvest-siden av Glomma. Den ligger under marin grense og er begravd i marin sand/finsand. I tre ulike massetak ser en at avsetningen varierer mye i kornstørrelsesfordeling (jfr. massetaksbeskrivelse). Avsetningen kan muligens være en esker. Da den ligger under en marin avsetning er den vanskelig å avgrense og stiples derfor. Hvorvidt denne breelvavsetningen fortsetter nordover mot forekomst Sjurderud er usikkert, med det er en markert rygg ved Bråten. Denne muligheten om lang begravd esker på vestsiden av Glomma bør undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse