GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68515
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Enga
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Uregelmessig formet breelvavsetning ved Enga. Massene lengst sør synes å være best sortert, og egnet mhp. uttak. Graderingen er imidlertidig variabel. Forekomsten er av lokal betydning.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse