GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68517
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Myre
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Område med uregelmessig formet breelvavsetning. Overflata er blokkrik og materialet virker usortert og har trolig en variabel gradering. Mektigheten er gjennomgående liten, men kan lokalt være 3-4 m.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse