GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68523
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Eidet
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor sandurformet breelvavsetning i området der Engera og Trysilelva møtes. Både snitt og overflate tyder på at materialet består av hovedsakelig steinig og blokkig grus. Helningen på overflata tyder på at forekomsten er avsatt fra vest mot øst. De største mektighetene har en i vest. Forekomsten er en betydelig fremtidig ressurs som vil kunne ha betydning for grusforsyningen i den nordre delen av kommunen.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse