GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68527
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Myrvang
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter 3 atskilte avsetninger. De største reservene er i den nordligste del, med noe grovere materiale. Den midterste partiet har en svak ryggform, trolig noe mer finkornet materiale, og deler av forekomsten er nedbygd. Det sørligste området er en eskerrygg der det meste av materialet er tatt ut. Materialet er her noe mer finkornet enn ved de to øvre forekomstene. I sørlige deler er det store mektigheter av grusig morene.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse