GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68529
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Norvold
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten lateral breelvavsetning ved Nordvold. Snitt ved traktorveg viser bra sortert, noe steinig, grusig sand. Overflata er uregelmessig med klart preg av dødisterreng.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse