GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68531
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Storbekkmoen
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ryggformet moreneavsetning. Meget lite blokk. Materialet er grusig morene. Mektigheten antas å være ca. 4 meter.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse