GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68535
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Østre Skarbekken
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Massetak i morene. Materialet er fullstendig dominert av sand. I toppen er materialet delvis sortert. Grunnvannsutslag i snittveggen indikerer tett underliggende morenemateriale, og tilsier at reservene i uttaksområdet er svært begrenset.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse