GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68545
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Holla
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elveslette ved Holla, om lag 3 km nord for Jordet på elvas vestside. I overflata er materialet steinrikt. Snitt i det store massetaket viser ca. 2,5 m steinrik, blokkholdig grus, over 2,5 m steinholdig, rustfarget, noe dårligere sortert grus. I kontakten mellom de to beskrevne enhetene var det grunnvannsutslag. Sålen i massetaket ligger i flukt med grunnvannstanden i området.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse