GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68549
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Oksmoen
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elveslette ved Oksmoen. Det er ingen åpne snitt og løsmassenes mektighet og lagfølge er av den grunn noe usikker. I overflata er materialet stein- og blokkholdig.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse