GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68551
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Flatsætra
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en komplekst oppbygget avsetning i dalsiden der Eltas dal går sammen med hoveddalen. Avsetningen må tolkes som avsatt under og i kontakt med "dødis" i slutten av siste istid. Utenom massetaket er det få snitt for å klarlegge lagfølge og mektighet.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse