GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68553
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Flengset 2
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Uregelmessig formet breelvavsetning trolig avsatt mot bretunge i hoveddalen, men slik at prosessen har foregått under is. Morenedekke på toppflaten viser dette. Slike avsetninger er vanskelig å avgrense, men det heltrukne omrisset er sannsynligvis et rimelig estimat.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse