GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68557
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Mjølbekken
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en eskerrygg ved Mjølbekken. Ryggen er maksimalt 10 m høy og 30 m bred. Snitt i massetak viser bra sortert noe steinig, grusig, sand.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse