GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68559
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Honstad
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et punktregistrert massetak i en liten haug/ryggformet breelvavsetning. Forekomsten må regnes som utdrevet. Massetaket kan evt. utvides mot nordvest, men her går massene over til ensgradert sand.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse