GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68561
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kolos
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et punktplasert uttaksområde i en morenehaug. Uttaket er planert og gjengrodd.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse