GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68563
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Grøtøya
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en eskerrygg langs Trysilelva. Høyden på ryggen varierer fra 10-5 m, og er i gjennomsnitt 40 m bred. Snitt ved vei som skjærer gjennom ryggen, viser at materialet er godt sortert, noe steinig, sand og grus.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse