GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68565
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hegg
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område med haug- og ryggformede sand- og grusavsetninger. Graderingen er variabel, og i partier er forekomsten dekket med ensgradert sand. Snitt i nedlagte massetak, tyder på at massene i hovedsak består av stein- og grusholdig sand. Mektighetsanslaget er beskjedent, for mektigheten er trolig betydelig større innenfor de høyeste ryggene.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse