GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68567
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kristoffers
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Område med rygg- og haugformet avsetninger. Det er ingen gode snitt, men storparten av overflaten er dekket av finsand med mektighet på over 1 m. Trolig er det grus under denne overdekningen, noe som stikkborundersøkelser i den nordvestlige delen tyder på. Finstoffoverdekningen kan være for stor til rasjonelle og økonomiske uttak.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse