GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68571
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Mannfloen
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av flere eskere, samt en slette. Disse områdene er vist med heltrukket omriss. Forekomsten må betraktes som en betydelig grusressurs. Både stikkborundersøkelser og snitt i massetak, tyder på at massene hovedsakelig består av steinig sand/grus.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse