GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68575
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Lutnes
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er trolig en subglasial vifte/sandur avsatt ut fra Lutåas dal. De største mektighetene finnes ventelig i området nord-nordøst for dagens massetak. Snitt i massetaket viser at uttaket er begrenset av grunnvannstanden i dette området. Materialet blir trolig grovere i denne retningen.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse