GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68581
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Grønengen
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er trolig en sanddur dannet under isen på slutten av istiden. Massene innenfor det området som er avgrenset, er bra sortert, noe steinholdig sand/grus uten blokk. Mektigheten er liten, og forekomsten har begrenset omfang.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse