GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68587
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sagmoen
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er to eskere begrenset med heltrukket omriss, samt mindre og usammenhengende breelvavsetninger i nærheten, indikert med bokstavsymbol. Befaring tyder på at materialet er relativt grovt i eskerene (grusryggene) og mer variabelt for øvrig. Massetaket er anlagt i en liten og uregelmessig formet avsetning i den sørlige delen av forekomstområdet på vegens vestside.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse