GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68599
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sandvika
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktregistrert, liten og uregelmessig formet breelvavsetning. Reservene betraktes som meget begrensede.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse