GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68601
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Lilleeng
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er trolig to eskere som skrår i sørvestlig retning ned dalsiden. Forekomsten er vanskelig å avgrense.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse