GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68603
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Granbakken
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en subglasialt uregelmessig formet breelvvifte, der Ørnesbekken renner ut mot Ossjøen. Viftematerialet er avsatt i et område på hver side av bekken, og samlet innenfor et stiplet omriss. Det er observert fjell i bunnen av massetaket, og reservene må betraktes som begrenset.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse