GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68605
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordre Håsjøen
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en uregelmessig haug og ryggformet breelvavsetning, med flere dødisgroper. I overflaten er materialet relativt steinrikt. Snitt i massetaket viser at materialet er godt sortert og bra rundet.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse