GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68607
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vesle Osensjøen
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ryggformet breelvavsetning i den østre dalsiden i forhold til Vesle Ossjøen. De største mektighetene og de groveste massene ligger i den søndre del i avsetningen, særlig i området rundt det store massetaket. Et 20 m høyt snitt i massetaket viser om lag 10 m steinholdig sand/grus over mer sandige masser.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse