GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68609
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sanstad
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en uregelmessig haug- og ryggformet breelvavsetning, med flere dødisgroper. I overflaten er materialet grus- og noe steinholdig. Det finnes ingen dype snitt, men materialet er ventelig noe mer finkornig i forekomst nr. 46.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse