GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68621
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Løvehaugen
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et punktregistrert uttak i steinig, dårlig sortert grus. Mektigheten er maksimalt 2 m over tettere materiale, som sannsynligvis er morene. Massene har trolig høyt humusinnhold.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse