GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68623
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjervollbotninga
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et punktregistrert uttak i noe sandig morene. Få blokk er større enn 0.5 m3. Massene er trolig brukt lokalt til veigrus, med knusing av overstørrelser.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse