GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68625
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Ljørdal
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område med uregelmessig haug- og ryggformede breelvavsetninger. I partier har materialet morenekarakter. Snitt i massetaket viser også noe usortert materiale. I området er det flere fint utformede dødisgroper.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse