GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68627
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Grønndalen
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en haugformet liten breelvavsetning. Volumet er lite, avgrensningen vanskelig og forekomsten er av den grunn punktregistrert. Massetaket viser at massene er sanddominerte.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse