GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68629
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Slettegga
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en haugformet breelvavsetning. Massetaket viser at materialet består av godt sortert, noe grusig sand. Uttaket kan utvides mot øst.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse