GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68637
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørneby
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en usammenhengende esker ved Bjørneby. Snitt i massetaket viser noe steinig, bra sortert sand og grus. De største mektighetene er innen det vestligste omrisset (delområdet).


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse