GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68639
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bergåa
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er to store eskerrygger som er slått sammen innen et stiplet omriss. Snitt ved veg viser at materialet består av noe steinig grus/sand. I overflata er det avsatt en del blokk.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse