GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68647
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Gullsimora
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en haug- og ryggformet breelvavsetning, muligens esker. Området som er avgrenset har de største mektighetene, men materialet skiller seg lite fra sammensetningen i det omkringliggende morenematerialet.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse