GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68649
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Orrleiktjønna
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område med haugformet grusig morene og en esker. Både mektighet og sammensetning vil trolig variere, og det er derfor ikke foretatt noen areal- og volumberegning. Snitt i massetaket viser steinholdig, sandig morene. Materialet er imidlertid bra rundet, og en god del vannbehandlet.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse